HR agenten

Hej och välkommen till HRagenten!

HRagenten är ett konsultbolag inom HR som vill utveckla medarbetarna på ett affärsmässigt sätt och som hjälper organisationer att förbättra sin långsiktiga lönsamhet.

Arbeta mot målet.

För att nå målet krävs struktur, som vi gemensamt sätter oberoende av tjänst. Genom att du som kund har kontroll i varje steg och kan påverka processen, så blir resultatet som du önskar.

Affären styr insatsen.

Genom att använda vårt analysverktyg får du som kund en tydlig bild av affärsvärdet och HR-processerna. Utifrån era nyckeltal och nulägesanalysen hjälper vi er att göra en handlingsplan med åtgärder för att få fokus på rätt HR-processer och lägga pengarna på rätt saker.

Rätt HR-stöd i rätt tid

Har du behov av HR-chef men vill inte anställa? Behöver du tillfälligt HRstöd inom ett visst område? Genom att använda våra tjänster styr du själv om du vill hyra HR-stöd per timme/dag/månad eller löpande.