HR agenten

HR-system

Vår erfarenhet visar att det är få organisationer som verkligen kan mäta sambandet mellan sina personalkostnader, investeringar och sitt resultat. Äntligen får du en tydlig helhetsbild - karta och kompass. Du går från att göra saker rätt till att göra rätt saker.

DET HÄR ÄR HR AGENTEN - VERKTYGET!

Med hjälp av HRagentens verktyg får du snabbt och enkelt en konkret bild av företagets HR-status och var din förbättringspotential ligger. Tillsammans med oss går du från ett reaktivt till aktivt agerande där du både tar fram rätt åtgärder samtidigt som du håller din budget i balans.

SÅ HÄR GÖR VI

Vårt verktyg når ni via webben där ni går in och matar in era unika siffror och får era nyckeltal inom HR. Ni serveras en helhetsbild över statusen på företagets HR-relaterade kostnader,
investeringar och en direkt koppling till organisationens resultat. Det som visas är status för:
  • Rekryteringskostnader
  • Personalförflyttning
  • Utbildning
  • Friskgrupp
  • Sjukfrånvaro
  • Rehabilitering
  • Arbetsmiljö
  • Övertid
  • Medarbetarindex