HR agenten

Om HR Agenten

HRagenten tror på att utmana invanda rutiner och gamla hjulspår. Vi gör det genom att flytta fokus från reaktivt till aktivt agerande inom hela HR-området. Det gör att kopplingen mellan HR:s och organisationens resultat blir tydligare och att rätt åtgärder
genomförs från början. HRagenten erbjuder flera tjänster inom området. Vi bidrar med nya infallsvinklar, utmanar och har uppdraget att ”göra skillnad”. Genom att tydliggöra mål och utmaningar utvecklar och förbättrar vi där behoven finns.

AFFÄRSIDÉ

Bolagets verktyg och metoder bidrar till att utveckla det humana kapitalet på ett affärsmässigt sätt och hjälper organisationer att förbättra sin långsiktiga lönsamhet.

VÅRA LEDORD -VÄRDERINGAR

MOD

Vi utmanar och tillför nya infallsvinklar på det sätt ni arbetar idag. Tillsammans förstärker vi det ni redan är bra på.

FÖRÄNDRING

Eftersom vi är nyfikna, hittar vi möjligheter och nya lösningar inför varje ny uppgift.

ENGAGEMANG

Nyckeln till framgång ligger i de relationer vi skapar i mötet med andra människor. Där föds glädje och energi som i sin tur leder till förtroende och lojalitet.

HELHET

Helheten kommer ur en kombination av mål, affärsmässighet och ett långsiktigt tänkande. Genom förmågan att se helheten kan vi också påverka resultatet.

HR AGENTEN - VERKTYGET

Vårt analysverktyg kommer att ge er en tydlig bild på affärsvärdet av HR-processerna inom er organisation och ger direkt effekt på ert resultat. Utifrån era nyckeltal och nulägesanalysen hjälper vi er att göra en handlingsplan med åtgärder
för att få fokus på rätt HR-processer och sänka kostnaderna genom att lägga pengarna på rätt saker. Vi ger er kunskap om vilka aktiviteter ni ska fokusera på och vilka kostnader ni kan reducera.