HR agenten

Tjänster

HRagenten erbjuder en rad olika tjänster inom hela HR-området. Det är du som kund som har behovet av HR-stöd och HRagenten kan hjälpa dig med till exempel:
 • Rekrytering
 • Introduktion
 • Ledarprogram
 • Individ- och grupputveckling
 • Kultur och värderingar
 • Utbildning
 • Arbetsmiljö
 • Policies/rutiner
 • Intranätsinnehåll
 • Kartlägger hela HR-området – webbaserat verktyg, analys, handlingsplan, stöd, genomförande och uppföljning
 • Omställning/avveckling
 • Exitsamtal
 • HR Due Diligence – företagsförvärv och övergång av verksamhet
 • Arbetsrätt
 • Hyra HR-chef
 • Driva omställnings- och förändringsprojekt